Nancy Vanhoucke

vanuit eigen kracht afscheid kunnen nemen

Een mens beschikt over een enorme kracht. In periodes van afscheid nemen en verlies is deze kracht meer dan welkom. Niet iedereen kan op dat moment zijn eigen kracht inzetten. In situaties waar ik in terecht kom, help ik de nabestaanden om ieder vanuit zijn eigen kracht en kunnen een bijdrage te leveren aan het proces van afscheid nemen.

Afscheid nemen is voor mij een nieuwe vorm van verbondenheid ontdekken met de overledene. De uitvaart goed laten verlopen, levert daar een belangrijke bijdrage aan. Een luisterend oor, meedenken en meeleven is dat wat ik inzet om tot een passend afscheid te komen.