De maatregelen die per 13 november ingaan hebben ook consequenties voor een uitvaart. 

Hoeveel mensen mogen er bij een uitvaart zijn?
Uitvaartlocaties, zoals crematoria en aula's op begraafplaatsen, moeten rekening houden met de anderhalve meter maatregel. Dat betekent dat het aantal bezoekers is afgestemd op de grootte van de afscheidslocatie, waarbij bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten kunnen houden. 

Er hoeft op uitvaartlocaties niet gewerkt te worden met een coronatoegangsbewijs. Het dragen van mondkapjes is echter verplicht.

Wanneer het afscheid op een andere locatie is dan een uitvaartlocatie, bijvoorbeeld in een horeca-gelegenheid, dan gelden de regels voor de horeca en zal een coronatoegangsbewijs wel nodig zijn. Mogelijk hoeven er dan geen mondkapjes gedragen te worden. Ook hier hangt het aantal bezoekers af van de grootte van de ruimte en de anderhalve meter afstand.

Iedere locatie is vrij om aanvullende eisen te stellen aan het maximaal toegestane aantal bezoekers of overige maatregelen. 

Is een condoleance na afloop mogelijk met een hapje en een drankje?
Een condoleance na afloop blijft mogelijk. Uiteraard geldt ook hier dat het aantal toegestane bezoekers afhangt van de grootte van de locatie in relatie tot anderhalve meter afstand. Voor horeca gelegenheden die geen afscheidslocatie zijn (café's, restaurants) hebben bezoekers een geldig coronatoegangsbewijs nodig.

Informeer bij ons naar de mogelijkheden

Moeten alle gasten een mondkapje dragen?
Omdat op uitvaartlocaties geen coronatoegangsbewijs getoond hoeft te worden, zijn mondkapjes verplicht. 

Komt de uitvaartbegeleidster aan huis om de uitvaart te bespreken?
Het dringende advies van de overheid is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Een uitvaart thuis regelen is eventueel mogelijk als er niemand klachten heeft, het aantal mensen beperkt is en de anderhalve meter in acht genomen kan worden. Er zijn voldoende mogelijkheden om zoveel mogelijk via de telefoon of met beeldbellen te regelen. Graag overleggen we over de mogelijkheden en situatie.

Wat als er gezondheidsklachten zijn of veel meer mensen dan toegestaan voor de plechtigheid?
Afhankelijk van de locatie zal het toch mogelijk zijn om alle mensen die belangrijk voor u zijn, uit te nodigen. Maar soms zal het niet mogelijk zijn om het afscheid vorm te geven zoals u wilt: indien onder de directe nabestaanden klachten zijn die mogelijk duiden op een corona-besmetting, of indien er veel meer familie, vrienden en bekenden zijn dan de beoogde ruimte toe kan laten. Ook dan bekijken we samen naar de vele mogelijkheden die er zijn om het afscheid persoonlijk te maken en manieren om nabestaanden met elkaar te verbinden. Een intieme dienst met een kleiner gezelschap kan uiteindelijk net zo waardevol en troostrijk zijn. Intussen zijn velen gewend aan het idee om een uitvaartdienst via livestream te volgen. En ook een erehaag kan verbindend en troostend zijn. 

Basisregels
De algemene basisregels blijven gelden om het virus zo min mogelijk ruimte te geven: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten en je laten testen bij de GGD en goede luchtventilatie in de binnenruimtes.

Meer details over de laatste maatregelen vindt u hier.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor een persoonlijk afscheid in corona tijd, neemt u dan gerust contact met ons op.