Zoals bekend zijn er maatregelen om het Corona-virus onder controle te houden. De noodzaak voor iedereen deze maatregelen zo goed mogelijk op te volgen hebben ook bij een afscheid van een dierbare consequenties.

Voor de uitvaartbranche gelden op dit moment de volgende maatregelen. 
- Vanaf 1 juli bestaat er geen limiet meer voor het aantal genodigden, mits de locatie de ruimte kan bieden en tegelijkertijd de 1,5 meter afstand tussen genodigden kan waarborgen en aan alle maatregelen kan worden voldaan. Per locatie verschilt het maximale toegestane aantal bezoekers dus, ook zijn er verschillen tussen binnen en buiten. Hou er rekening mee dat het aantal genodigden, met name binnen, vaak wel onder de 100 zal liggen.
- Er is weer catering mogelijk.
- Alle deelnemers aan de plechtigheid wordt gevraagd minimaal 1,5 meter afstand te houden. Een uitzondering hierop vormen leden die samen één huishouden vormen, kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling.
- Een uitvaartbegeleider zal ook afstand houden en geen handen geven. Samen de uitvaart regelen is weer mogelijk met uitzondering als er klachten zijn bij de nabestaanden. In dat geval zullen we zoveel mogelijk op afstand regelen middels telefoon of videobellen.

 We zijn opgelucht dat het in veel situaties weer mogelijk is dat u alle mensen die belangrijk voor u zijn, kunt uitnodigen. 

In enkele gevallen zal het niet mogelijk zijn om het afscheid vorm te geven zoals u wilt: indien onder de directe nabestaanden klachten zijn die mogelijk duiden op een corona-besmetting, of omdat het nog niet veilig voelt de keuze te maken voor een groter gezelschap. Ook dan bekijken we samen naar de vele mogelijkheden die er zijn om het afscheid persoonlijk te maken en manieren om nabestaanden met elkaar te verbinden. Een intieme dienst met een klein gezelschap kan uiteindelijk net zo waardevol en troostrijk zijn.

Meer details over de afgekondigde maatregelen voor uw uitvaart vindt u hier.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor een persoonlijk afscheid, neemt u dan gerust contact met ons op.