Zoals bekend zijn er maatregelen om het corona-virus onder controle te houden. De noodzaak voor iedereen deze maatregelen zo goed mogelijk op te volgen hebben ook bij een afscheid van een dierbare consequenties.

Voor de uitvaartbranche gelden op dit moment de volgende maatregelen. 
- Vanaf 19 november mogen er maximaal 100 personen aanwezig zijn bij een uitvaart, mits de locatie de 1,5 meter kan waarborgen. Vaak zal dit aantal personen daarom minder dan 100 personen zijn voor een locatie. 
- Als het afscheid en het samenzijn op dezelfde locatie (die normaal gesproken ook voor uitvaarten wordt gebruikt) plaatsvinden, is een hapje en een drankje na afloop mogelijk. Wel moet iedereen zitten aan tafel.
- Het dragen van een mondkapje is verplicht als mensen bewegen. Wanneer mensen zitten, mogen ze af.
- Alle deelnemers aan de plechtigheid wordt gevraagd minimaal 1,5 meter afstand te houden. Een uitzondering hierop vormen leden die samen één huishouden vormen, kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling.
- Een uitvaartbegeleider zal afstand houden en geen handen geven. Samen de uitvaart regelen is mogelijk met uitzondering als er klachten zijn bij de nabestaanden. In dat geval zullen we zoveel mogelijk op afstand regelen middels telefoon of videobellen.

 Vaak zal het mogelijk zijn om alle mensen die belangrijk voor u zijn, uit te nodigen. Maar soms zal het niet mogelijk zijn om het afscheid vorm te geven zoals u wilt: indien onder de directe nabestaanden klachten zijn die mogelijk duiden op een corona-besmetting, of er veel meer familie, vrienden en bekenden zijn dan het maximale aantal dat nu mogelijk is. Ook dan bekijken we samen naar de vele mogelijkheden die er zijn om het afscheid persoonlijk te maken en manieren om nabestaanden met elkaar te verbinden. Een intieme dienst met een kleiner gezelschap kan uiteindelijk net zo waardevol en troostrijk zijn. Intussen zijn velen gewend aan het idee om een uitvaartdienst via livestream te volgen. En ook een erehaag kan verbindend en troostend zijn. 

Meer details over de laatste maatregelen vindt u hier.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor een persoonlijk afscheid, neemt u dan gerust contact met ons op.